top of page

KARJERAS KONSULTANTS

Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.

 

Karjeras konsultanta misija – būt kopā ar Tevi, palīdzot meklēt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar izglītību, profesijas izvēli, darba meklējumiem un karjeras plānošanu.

 

Karjeras konsultanti piedāvā:

  • individuālās konsultācijas skolēniem un vecākiem (jāpierakstās iepriekš);

  • grupu nodarbības (klases stundas, spēles, konkursi, testi);

  • tikšanās ar mācību iestādes vai profesiju pārstāvjiem;

  • ēnu dienas, karjeras nedēļa, mācību ekskursijas;

  • informatīvus seminārus vecākiem par karjeras pamatjautājumiem.

 

Ir iespēja saņemt informāciju par:

  • profesiju pasauli;

  • pieprasītām un populārākām profesijām Latvijā;

  • izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs;

  • sevi un savām spējām.

Ventspils 2. pamatskolas karjeras konsultants - Pāvels Vilcāns

Ventspils 2. pamatskolas karjeras konsultanta  konsultēšanas laiki:

Covid - 19 darbības laikā esi gaidīts uz individuālu konsultāciju ZOOM platformā iepriekš pierakstoties 

Pirmdienās - pēc iepriekšējas vienošanās

Trešdienās  - pēc iepriekšējās vienošanās

Kontakti:

talr.: +371 29339782

e-pasts: pavels_karjera@inbox.lv

karjeralogo.jpg
bottom of page