top of page

Kas ir karjera?

Vārdam „karjera” ir vairāki skaidrojumi. Ja sākotnēji karjeru skaidroja kā sekmīgu darbošanos kādā jomā, galvenokārt, tādā, kur ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad karjera netiek asociēta ar darbošanos vienā noteiktā jomā, bet gan ar profesionālu attīstību, likumsakarīgu personības virzību un nodarbošanās secīgu maiņu visas darba dzīves garumā. Karjera attiecas gan uz darba dzīves aspektiem, gan arī ietver sevī citas dzīves lomas - brīvā laika aktivitātes, studijas un ģimenes dzīvi.

 

Horizontālā karjera ir process, kurā cilvēks profesionāli paaugstina savu kvalifikāciju, kā arī ceļ un nostiprina savu vērtību darba tirgū.

 

Vertikālā karjera ir saistīta ar cilvēka virzību pa karjeras hierarhijas kāpnēm, ar statusa, kompetences un materiālā atalgojuma līmeni, kā arī ar laika faktoru.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiskas lietas:

  • Lai profesija būtu interesanta un saistoša;

  • Lai profesija atbilstu spējām;

  • Lai varētu atrast darbu šajā sfērā.

bottom of page