top of page

Karjeras testi

     Kāpēc ir grūti pieņemt lēmumu? Ikviena izvēle cilvēka dzīvē tiek izdarīta, balstoties uz iegūto informāciju un tās izvērtējumu. Lai gan mūsdienās ir pieejami daudz un dažādi informācijas iegūšanas avoti, tomēr neapjukt lielajā informācijas plūsmā un pieņemt pareizo lēmumu nav viegli. Pat tad, ja pacietīgi tiktu pētītas izglītības iestāžu mājas lapas un uzsākts maratona skrējiens pa skolām, koledžām un augstskolām, tas radītu vēl lielāku apjukumu, tāpēc vispirms ir jāizveido atbilstošs maršruts.

 

     Pirms ceļa sākuma pamēģiniet ielūkoties sevī, lai uzzinātu par sevi vairāk nekā Jūs jau zināt. Jūsu izvēlei tiek piedāvāti testi un aptaujas, kas palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem, kas ir svarīgi Jūsu profesionālajā izvēlē:

Ko īsti es gribu? Manas profesionālās intereses, dzīves un darba vērtības un vajadzības. 
Vai es to protu? Mans potenciāls, spējas, psiholoģiskās īpatnības. 

     Nākamais solis – iepazīties ar profesijām, kas atbilst Jūsu interešu jomai, lai no lielās daudzveidības izvēlētos sev piemērotāko

     Pakāpeniska sevis un profesiju pasaules izpēte vislabāk ļaus rast atbildes uz jautājumiem par savu profesionālo nākotni. Kad ir noskaidrots, par ko mācīties, laiks izvēlēties, kur mācīties.

 

     Ja, iepazīstoties ar testa rezultātiem, Jums ir izdevies patstāvīgi izdarīt secinājumus par savu profesionālo izvēli un karjeru – laiks rīkoties! 

 

     Bet, ja Jums ir nepieciešama palīdzība testu rezultātu interpretācijā, profesionālās piemērotības noteikšanā, atbilstošās izglītības iegūšanā vai darba meklējumos, to var sniegt skolas pedagoģi karjeras konsultanti.

bottom of page